G1:12


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt.


            Notarum Explicatio

A.        Ößby cronohemman    1, ligger aldeles
            öde och haffwer legat öde i många åhr.
B.         Vthsädhe                              6 1/2 tunna
             Engh till höö                         12 laß
             Änn en äng i Store Ößby hwilken
             fins igen på Store Ößby afrijtning
             folio praecedenti.


(Karttext:)

Skarp och odugelig engh