G1:121


(Rubrik:) Stenåsa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Ebblunda cronohemman 1/2
B.         Vthsäde                                     5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                             20 laß
             Till dhenne föreskrefne by är ingen
             skogh heller vthmark vthan fiske
             i haffwet.

(Karttext saknas)