G1:122-123


(Rubrik:) Hultersta häradh.        Stenåsa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Söderqwinneby skattehemman         4
             cronohemman    3
             crono vthjord     1. Lyder till
             Hultersta prästestamm1
             Skatte vthjord    2.
        1.  Norregården skattehemman   1
             haffwer i byamåhl                            28 alnar
B.         Vthsäde                                             7 3/4 tunna
C.         Eng till höö                                      18 laß
        2.  Ibidem skattehemman             1
             haffwer i byamåhl                            24 alnar
B.         Vthsäde                                             6 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                    16 laß
        3.  Ibidem cronohemman             1
             haffuer i byamåhl                             20 alnar
                                                                    [vthsäde]
B.         Vthsäde                                             5 tunnor
C.         Engh till höö                                    14 laß
        4.  Ibid. cronohemman lijka stort med nu-
             mero 2 i andre columna.
        5.  Ibid. skattehemman lijka stort med nu. 3.
        6.  Ibidem cronohemman             1
             haffuer i byamåhl                             18 alnar
B.         Vthsäde                                             4 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                    13 laß
        7.  Södergården skattehemman   1
             haffuer i byamåhl                             34 alnar
B.         Vthsäde                                             8 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                    20 laß
             Crono vthjord haffuer i by               12 alnar
B.         Vthsäde                                             3 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                       8 laß
             Ibidem skatte vthjord               1 lyder
             till skattehemman i Treberga, num. 3,
             haffwer i byamåhl                              8 alnar
B.         Vthsäde                                             2 tunnor
C.         Engh till höö                                       6 laß
             Ibidem skatte vthjord till Söder-
             gården i Aleby, hafver i by                 6 alnar
B.         Vthsäde                                             1 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                       4 laß

(Karttext:)

Swart[t]mylla
Salt siön
Scala ullnarum.

1 prästestamm jfr s. 126 och 129