G1:124


(Rubrik:) Hulltersta häradh.

            Notarum Explicatio.

A.         Strandgärdett1 hwilket
             gärde lyder till Slagesta
             och rådhe här vthi pro qvota
             alle tillsamman lijka som hema
             i byen.
             Vthsäde till skattehemman i Slagesta nu-
             mero 1                                        3 1/2 tunna
             Till num. 2 i Slagesta                    2 1/4 tunna
             Till num. 3 vthsäde                      1 1/2 tunna
             Till num. 4 här vthsäde                1 1/2 tunna
             Till skatte vthjorden vthsäde           1/2 tunna
             Till crono vthjorden som lydher
             till Lille Brunby vthsäde                  1/2 tunna
             Belangande engen och höet här i Strand-
             gärdet så är dhet hemma vthi
             byegärdet pro qvota så wäl som
             dhetta på fört thär alle grannarne.

(Karttext:)

Swart mylla
Sand jordh
Hårdwaldz engh.

1 Härefter överstruket vthi ms