G1:125


(Rubrik:) Stenåsa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Slagesta skattehemman         1.
             Cronohemman 2, frälsehemman 1.
             Skatte vthjord 1, cronovthjord 2.
        1.  Skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                            48 alnar
B.         Vthsäde                                          11 1/2 tunnor
C.         Engh till höö                                    38 laß
        2.  Cronohemman       1
             haffwer i byamåhl                            33 alnar
B.         Vthsäde                                          7 1/4 tunnor
C.         Engh till höö                                    30 laß
     3,4.  Cronohemman, frälsehemman 2 lijka stora
             hwar haffwer i byamål                     24 alnar
B.         Vthsäde hwar                                  5 1/2 tunnor
C.         Engh hwar till                                   26 laß
             Ibidem skatte vthjordh 1 lyder till
             norreste gården i Söderqwinneby och
             hafver i byamåhl                               8 alnar
B.         Vthsäde                                            1 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                      5 laß
             Ibidem crone vthjord brukas till Lille
             Brunneby, hafver i byamåhl               9 alnar
B.         Vthsäde                                            2 tunnor
C.         Engh till höö                                      6 laß

            Notarum Explicatio.

             Till föreskrefne Slagesta äro och sköne
             hårffwer hwilke såes hwart annat
             åhr och theres qvalitet och qvantitet
             fins widare igen ab altera facie
             folio 124.

(Karttext:)

Swartmylla
Hårdhwaldz engh.
Scala ullnarum.