G1:128


(Rubrik:) Hulltersta häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Dhenne vthjorder heller hårff-
             wer ligga allesammans till
             Lille Brunby hela byen och råde
             grannarne här lijka som hema
             i byen pro qvota.
             Samma hårffwer brukas
             hwart fiärde åhr.