G1:13


(Rubrik:) Gräsgårdz sochn.


         Notarum Explicatio

A      Gammalhby skattehemman 3                  (tillägg, troligen annan hand, eg. i vänstermarginalen:) Här till är
         Frälseheman   1, wälborne Cunradt                                                                                                 och en vthjord
         von Vhalkenbärgz.                                                                                                                          belägen i Södre
         Cronouthiordh   1, skatte uthiordh   1                                                                                              Quinnoh gröt,
   1.   Norregården skattehemman    1                                                                                                      vide pag. 18.
         haffwer i byamåhl                                           42 alnar
B.     Vthsäde                                                         12 tunnor
C.     Engh till höö                                                   50
laß
    2.  Ibidem skattehemman    1 hafver i byamål     36 alnar
B.     Vthsäde                                                         10
tunnor
C.     Engh till höö                                                   40
laß
    3.  Ibidem frälsehemman     1 hafver                   21 aln
B.     Vthsädhe                                                        6 tunnor
C.     Engh till höö                                                   24
laß
    4.  Ibidem skattehemman    1 hafver                   24 alnar
B.     Vthsädhe                                                        7 tunnor
C.     Engh till höö                                                   26
laß
5. Ibidem skatte vthjord  1 lydher till skatte-
         gården i Säby, hafver i byamåhl                      15 alnar
B      Vthsädhe                                                        4 1/4 tunna
C      Engh till höö                                                   18 laß
6. Ibidem crono vthjordh 1 brukas till Torn.
         hafwer i byamåhl                                            9 alnar
B      Vthsädhe                                                        2 1/2 tunna
C.     Engh till höö                                                   12 laß.

(Tillägg, samma hand, eg. högst upp på sidan:)

        Notandum. En vthjordh till Gräs-
D      gårdz  prästegårdh, vthsädhe 2 tunnor
         Ibidem twå engeteger till 3 laß

(Karttext:)

Godh hårdwaldz engh.
Saltsiön, östersijdan om Öhlandh
Swartmylla