G1:130-131


(Rubrik:) Hulterstad häradt1.      Stenåsa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Norre Qwinneby skattehemman 2,
             cronoheman 2, frälsehemman 1,
             crono vthjordh 1, skatte 1,
                    en quarn uti Rumpetorp pag. 1332
        1.  Wästergården cronohemman 1
             haffwer i byamåhl                            27 alnar
B.         Vthsäde                                            7 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                    18 laß
        2.  Ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                            34 alnar
B.         Vthsäde                                            9 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                    22 laß
        3.  Ibidem frälsehemman 1
             haffwer i byamåhl                            24 alnar
B.         Vthsäde                                            6 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                    16 laß
        4.  Ibidem cronohemman 1/2 är obygt
             haffwer i byamåhl                            16 alnar
B.         Vthsäde                                            4 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                    14 laß
        5.  Ibidem cronoheman
             haffwer i byamåhl                            32 alnar
B.         Vthsäde                                            9 tunnor
C.         Engh till höö                                    21 laß

            Notarum Explicatio.

6.          Ibidem skattehemman 1
             haffuer i byamåhl                             38 alnar
B.         Vthsäde                                          10 tunnor
C.         Engh till höö                                    24 laß
7.          Ibidem skatte vthjord 1 brukas
             till num. 3 i Stora Brunby,
             haffwer i byamåhl                              8 alnar
B.         Vthsäde                                            2 tunnor
C.         Engh till höö                                      4 laß
             Ibidem crono vthjord 1 brukas til
             södergården i Frößlunda,
             haffwer i byamåhl                            42 alnar
B.         Vthsäde                                            3 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                      8 laß

(Karttext:)

NB
NB är obygt
Swartmylla.
Store Brunby gärde proxime.
Scala ullnarum.


1 Hulterstad häradt korrigerat från Myckleby häradt ms
2 en ... pag. 133 annan hand ms