G1:132


(Rubrik:) Hultersta häradh      Stenåsa sochn

            Notarum Explicatio.

A.         Frößlunda skattehemman 4, cronehemman 2.
        1.  Skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                            26 alnar
B.         Vthsäde                                            6 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                    32 laß
        2.  Ibidem cronohemman 1
             haffwer i byamåhl                            40 alnar
B.         Vthsäde                                          10 1/4 tunnor
C.         Engh till höö                                    46 laß
        3.  Ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                            24 alnar
B.         Vthsäde                                            6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                    30 laß
        4.  Ibidem cronohemman 1 ödhe, dock brukas åkern
             haffwer i byamåhl                            20 alnar
B.         Vthsäde                                            5 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                    24 laß

            Notarum Explicatio.

        5.  Ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                            16 alnar
B.         Vthsäde                                            4 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                    20 laß
        6.  Ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                            12 alnar
B.         Vthsäde                                            3 tunnor
C.         Engh till höö                                    16 laß
             Til bemälte skattehemman nu. 6 brukas och
             en crono vthiordh i Norre Qwin-
             neby, hwilken fins igen
             på Norre Qwinneby affrijtningh
             folio 130

(Karttext:)

Skarp engh.
Swartmylla
Hård waldz engh.
Denne bäck hafver intet nampn