G1:14-15


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt      Gräsgårdz sochn.

            Notarum Explicatio

A.         Solbärga skattehemman 4, crono 1.                                          Här till en vtjord
             Crono vthjord                1.                                                        uti Träby, vide pag. 25.1
         1. Norregård skattehemman 1, haffwer i by 33 alnar
B.          Vthsäde                                                   7 1/4 tunna
C.          Engh till höö                                             40 laß
          2. Ibidem skatte öde hafuer i byamåhl          25 alnar
B.           Vthsäde                                                   5 tunnor
C.           Engh till höö                                             36 laß
          3. Ibidem skattehemman haffwer i by           58 alnar
B.           Vthsäde                                                   12 tunnor
C.           Engh till höö                                             50 laß
          4. Ibidem skattehemman hafver i byamål      24 alnar
B.           Vthsäde                                                   5 1/2 tunna
C.           Engh till höö                                             30 laß
          5. Ibid. cronohemman 1 hafver i byamåhl      36 alnar
B.           Vthsäde                                                    8 tunnor
C.           Engh till höö                                              35 laß
          6. Ibidem cronohemman 1/2 öde. vthiorden
              haffwer i byamåhl                                      16 alnar
B.          Vthsäde                                                     4 tunnor
C.          Engh till höö                                               20 laß

(Karttext:)

Träby gärde proxime
Öhrjordh
Skarp och illak hårdwaldz engh.
Scala ullnarum

1 Denna anmärkning gjord i annat bläck, förmodligen av annan hand.