G1:142-143


(Rubrik:) Myckleby häradt.      Sanby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Söder Näßby skattehemman                             3.
             Cronohemman                                                   1.
             Skatte vthjordh                                                  1.
        1.  Norregården skattehemman haffwer i byamål 22 alnar
B.         Vthsäde                                                             8 tunnor
C.         Engh till höö                                                     35 laß
        2.  Ibidem skattehemman haffwer i byamåhl          20 alnar
B.         Vthsäde                                                             7 tunnor
C.         Engh till höö                                                     31 laß
        3.  Ibidem cronohemman haffwer i byamåhl          24 alnar
B.         Vthsäde                                                             8 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                     38 laß
        4.  Södergården skattehemman haffwer i byamål 21 aln
B.         Vthsäde                                                             7 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                                     34 laß
             Skatte vthjordhen
             haffwer i byamåhl                                               4 alnar
B.         Vthsäde                                                             1 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                                       6 laß

             Föreskrefne hemmanen i Näßby
             haffwa och sköne hårffwer
             som finnas igen på nästföreskrefne
             folio och äro här innerächnade
             medh pro qvota.

(Karttext:)

Norre Näßby gärde proxime.
Swartmylla.
Salt siön.
Hårdhwaldz engh.
På dhenne sijdan tager Stora Allwaret wedh.
Scala ullnarum.