G1:144


(Rubrik:) Myckleby häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Norre Näßby skattehemman    2.
             Cronohemman                         3.
             Frälsehemman                         1.
             Crono vthjorder                        2.
             Skattevthjorder                         2.
             Frälse vthjord                           1.
        1.  Norregården skattehemman
             haffwer i byamåhl                    30 alnar
B.         Vthsäde                                    9 tunnor
C.         Engh till höö                            40 laß
        2.  Ibidem cronohemman
             haffuer i byamåhl                     24 alnar
B.         Vthsäde                                    6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                            32 laß
        3, 4 och 5 ibidem cronohemman
             äro alle lijka store medh cronohemmanet
             num. 2.
        6.  Frälsehemman
             haffuer i byamåhl                       9 alnar
B.         Vthsäde                                    2 3/4 tunna
C.         Engh till höö                            10 laß
             Crono vthjorden then ena lyder
             till Sanby prästegårdh och är
             lijka stor medh föreskrefne frälsehemman
             numero 6 folio 1401

            Den andre crono vthjord lyder till num.
            4 i Söder Sanby och är ingen åker
             vthan engh till höö                     6 laß
             Frälse vthjorden lyder till frälsehemman
            
i Åby, num. 1, haffwer i by      10 alnar
B.         Vthsäde                                    3 tunnor
C.         Engh till höö                              8 laß
             Den ena skatte vthjorden, lyder til nu. 1.
             i Nederålbäck, är lijka stor medh
             nästföreskrefne frälse vthiordh.

             Den andre skattevthjorden lyder till
             num. 2 i Nederålbeck och haffuer
             i byamåhl                                13 alnar
B.         Vthsäde                                    3 1/2 tunna
C.         Engh till höö                            10 laß

(Karttext:)

Neder Ålebäckz gärde proxime.
Gårby gärde proxime
Swartmylla
Hårdhwaldz engh.
Salt siön.                   
1 folio 140 synes skrivet av annan hand ms