G1:145


(Rubrik:) Gårby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Dhenne hårffwer lyda
             till Vllewedh och råde
             allesammans grannerne
             här vthi pro qvota
             Vthsädhe                     5 tunnorland
             och är intet innerächnat
             medh sielffwa bysens å-
             ker och vthsädhe hema.

(Karttext saknas)