G1:153


(Rubrik:) Gårby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Dhenne åker ligger till Tårp.
             Östergården i Tårp num.          3 haffver
             här i byamåhl                         42 alnar
             Vthsäde fördenskuldh här medh dhen
             andra åkeren som är noterad D
             på nästföliande folio               13 1/2 tunna
             Höet är påskreffwit honom medh                     NB. Östergården i Tårp haffuer
             Aleby byen.                                                          och en crono vthjord om 8 alnar
             Wästergården i Tårp num. 4 hafver                       inne medh sitt hemman.
             här i dhenne åker i byamåhl    30 alnar
             Vthsädhe med åkeren på nästa fol.
             noterad littera D                      9 1/2 tunna
             Höet fins och igen på nästa folio.
             Eliäst förvthan dhetta föreskrefne haffwe
             och dhenne hemanen åkerskiffte
             och ängeskiffte med Aleby som fins igen nästa folio 155.

(Karttext saknas)