G1:156


(Rubrik:) Myckleby häradt.

A.         Norre Ålebeck cronohemman                 6.
             Skattehemman                                         1.
             Frälse vthjord 1, wälborne herr
             Johan Oxenstiärna Axelsons.
        1.  Cronohemman haffuer i bymål              22 alnar
B.         Vthsäde                                                   5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                           30 laß
        2.  Ibidem cronohemman är lijka stort
             medh num. 1.
        3.  Ibidem cronohemman haffwer i by         12 alnar
B.         Vthsäde                                                   2 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                           15 laß
        4.  Ibidem cronohemman hafuer i by          14 alnar
B.         Vthsäde                                                   3 tunnor
C.         Engh till                                                  20 laß
        5.  Ibidem cronohemman                            24 alnar
B.         Vthsäde                                                   5 3/4 tunna
C.         Engh till                                                  32 laß
        6.  Ibidem skattehemman haffuer i byamåhl 40 alnar
B.         Vthsäde                                                   9 1/2 tunna
C.         Engh till                                                  50 laß
        7.  Ibidem cronohemman lijka stort medh num. 1 och 2.
             Frälse vthjorden haffwer i byamål            6 alnar
B.         Vthsäde                                                   1 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                             7 laß
D.         En engh till Sandby prästegårdh
             drager höö                                               3 laß,
             skarp ängewaldh

(Karttext:)

Bläsinge gärde proxime.
Sandjordh
Suartmylla
Karlsskär denne holma.
Sandjordh
Söder Ålebäckz gärde proxime