G1:158-159


(Rubrik:) Möckleby sochn.

            Notarum Explicatio.

A. Norra Myckleby kyrkia och prästegårdh
B.         Brottårp prästegårdh 1.
             Skattehemman 1, cronohemman 5.
             Frälsehemman  4.
             Skatte vthjord 3, 1 lyder till Långerulla
             och 2 till Döderby.
        1.  Prästegården haffuer i byamål                                  133 alnar
C.         Vthsäde                                                                     31 1/2 tunna
D.         Engh till höö                                                             124 laß
E.          En hårffua till prästegården,
             brukas intet offta.
        2.  Östergården frälsehemman haffuer i byamål               35 alnar                wälborne Pär Mickilsons.
C.         Vthsäde                                                                        8 1/4 tunna
D.         Engh till höö                                                                30 laß
        3.  Än ibidem cronohemman haffwer i byamål                 25 alnar
C.         Vthsäde                                                                        6 tunnor
D.         Engh till höö                                                                20 laß
        4.  Ibidem cronohemman haffwer i byamål                      20 alnar
C.         Vthsäde                                                                        4 3/4 tunna
D.         Engh till höö                                                                16 laß
        5.  Ibidem cronohemman haffwer i byamål                      26 alnar
C.         Vthsäde                                                                        6 1/4 tunna
D.         Engh till höö                                                                20 laß
        6.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål                      36 alnar
C.         Vthsäde                                                                        8 1/2 tunna
D.         Engh till höö                                                                30 laß
        7.  Ibidem cronohemman haffwer i byamål                      33 alnar
C.         Vthsäde                                                                        8 tunnor
D.         Engh till höö                                                                24 laß
        8.  Ibidem frälsehemman wälborne Pär Mickelsons        
             sättegårdh haffwer i byamåhl                                       78 alnar
C.         Vthsäde                                                                      18 3/4 tunna
D.         Engh till höö                                                                72 laß
F.          En wret, lyder till förbemälte frälsehemman, vthsäde   3 1/2 tunna
        9.  Ibidem cronohemman 1 öde haffuer                            16 alnar
C.         Vthsäde                                                                        4 3/4 tunna
D.         Engh till höö                                                                10 laß
       10. Ibidem frälsehemman wälborne Pär Mickilsons
             haffuer i byamåhl                                                         40 alnar
C.         Vthsäde                                                                        9 1/2 tunna
D.         Engh till höö                                                                34 laß
       11. Än frälsehemman wälborne Pär Mickelßons
             haffuer i byamåhl                                                         29 alnar
C.         Vthsäde                                                                        7 tunnor
D.         Engh till höö                                                                24 laß
             Skatte vthjorden till Döderby num. 1
             haffwer i byamåhl                                                        20 alnar
C.         Vthsäde                                                                        4 3/4 tunna
D.         Engh till                                                                       16 laß
             Ibidem skattevthjord till num. 3 i Döderby
             haffwer i byamåhl                                                        17 alnar
C.         Vthsäde                                                                        3 3/4 tunna
D.         Engh till höö                                                                11 laß
            Än ibidem skatte vthjordh 1
            till num. 3 i Långerulla hafver i by                                 16 alnar
C.         Vthsäde                                                                        3 1/2 tunna
D.         Engh till höö                                                                10 laß

(Karttext:)

Betetårp gerde proxime.
På dhenne sijdan tager Strandetårp gerde wedh.
På denne sijdan tager Långerulla gärde wedh.
Swartmylla.
Salt siön.
Scala ullnarum.
På dhenne sijdan tager Hageby gerde wedh.