G1:161


(Rubrik:) Myckleby sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Långerulla skattehemman 3,
             cronohemman                  1.
             Skatte vthjord 1 till Gunnestorp.
             Crono vthjordh 1, brukas till crono-
             hemmanet num. 9 i Bråttårp.
        1.  Östergården skattehemman
             haffwer i byamåhl                         16 alnar
B.         Vthsäde                                       11 tunnor
C.         Engh till höö                                 23 laß
             Haffuer och en vthjord i Gunnestorp, fol. 164.
        2.  Ibidem skattehemman
             haffuer i byamåhl                            9 alnar
B.         Vthsäde                                         6 tunnor
C.         Engh till höö                                 16 laß
        3.  Ibidem skattehemman
             haffuer i byamåhl                          11 alnar
B.         Vthsäde                                          7 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                 18 laß
             Belte skattehemman haffwer och en vthiordh
             i Bråttorp som fins igen på deß aff-
             rijtningh folio <var?>
        4.  Wästergården cronohemman
             haffuer i byamåhl                          18 alnar
B.         Vthsäde                                       12 tunnor
C.         Engh till höö                                 28 laß
             Skatte vthjorden, som lyder söderstegår-
             den i Gunnestårp, hafver              10 alnar
B.         Vthsäde                                         7 tunnor
C.         Engh till                                        17 laß
             Crono vthjorden hafver i byamål    2 alnar
B.         Vthsäde                                         1 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                   6 laß
             Föreskrefne hemmanen haffwe temmelight1
             skogh och vthmark till brändsle.
             Hafver en utjord uti Myck-
             leby præstgård pag 158.2

(Karttext:)

Råstenar.
Mojordh
Suartmylla
På dhenne sijdan tager Bråttorp gärde wedh.
Råstenar.
Scala ullnarum.

1 temmelig följt av två otydliga bokstäver ms
2 Hafver ... pag. 158 annan hand ms