G1:162-163


            Notarum Explicatio.

A.         Bostorp cronohemman 2.
             Skattehemman             2.
        1.  Wästergården cronohemman haffuer i byamål   12 alnar
B.         Vthsäde                                                                6 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                                        20 laß
        2.  Ibidem skattehemman hafver i byamål                21 aln
B.         Vthsäde                                                              10 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                        27 laß
        3.  Ibidem cronohemman hafver i byamål                28 alnar
B.         Vthsäde                                                              14 tunnor
C.         Engh till höö                                                        34 laß
        4.  Ibidem skattehemman hafver                              26 alnar
B.         Vthsäde                                                              13 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                        32 laß
        5.  Ibidem skattehemman hafver i byamål                16 1/2 aln
B.         Vthsäde                                                                8 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                                        24 laß

             Bemälte skatteheman num. 5 hafver och en
             skatte vthjordh i Hageby gärde
             belägen, hwilken fins igen på Ha-
             geby affrijtningh, folio 168.

            Notarum Explicatio.

A.         Döderby skattehemman 4
             ligga i åkerskiffte medh Bostårp.1
        1.  Norregården haffuer i byamåhl               18 alnar
B.         Vthsäde                                                    9 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                            26 laß
        2.  Ibidem skattehemman hafver i byamåhl   26 alnar
B.         Vthsäde                                                  13 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                            34 laß
        3.  Ibidem skattehemman hafver i byamåhl   20 alnar
B.         Vthsäde                                                  10 tunnor
C.         Engh till höö                                            28 laß
        4.  Ibidem skattehemman hafver i byamåhl   23 alnar
B.         Vthsäde                                                  11 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                            31 laß
             Bemälte skattehemman num. 4 hafver och en skatte vthiordh
             i Hageby belägen, hwilken fins thär igen fol. 168.
             Item en utjord i Mykleby prästegård pag. 158.2

(Karttext:)

Brottårp gärde proxime
Hårdhwaldz engh.
Suartmylla.
Sandjordh
Sanjordh.
Scala ullnarum.

1 Härefter tillagt av annan hand en utjord uti Vetetorp pag. 157 ms
2 Item ... pag. 158 annan hand ms