G1:166-167


(Rubrik saknas:)


            Notarum Explicatio.

A.         Bläsinge skattehemman 3. Cronohemman 1.
             Frälsehemman              3.
            Crono vthjord                1.
B.   1.   Norregården skattehemman hafwer i byamåhl                21 alnar
C.         Vthsäde                                                                       10 tunnor
             Engh till höö                                                                 20 laß
B.   2.    Ibidem skattehemman haffwer i byamåhl                       20 alnar
C.         Vthsäde                                                                       9 tunnor
             Engh till höö                                                                 20 laß
B.   3.   Ibidem skattehemman hafwer i byamåhl                     18 alnar
C.         Vthsädhe                                                                       8 ½ tunna
             Engh till höö                                                                 8 laß
B.   4.   Ibidem frälsehemman haffwer i byamåhl                       24 alnar
C.         Vthsäde                                                                      11 tunnor
             Engh till höö                                                                24 laß
B.   5.   Ibidem frälsehemman haffwer i byamåhl                       36 alnar
C.         Vthsädhe                                                                      17 tunnor
             Engh till höö                                                                32 laß
B.   6.   Ibidem frälsehemman haffwer i byamåhl                     32 alnar
C.         Vthsädhe                                                                      14 tunnor
             Engh till höö                                                                30 laß
B.   7.   Ibidem cronohemman haffwer i byamåhl                     27 alnar
C.         Vthsäde                                                                      12 tunnor
             Engh till höö                                                                24 laß
            
             Crono vthjorden haffwer waritt intet
             sådd 1640. Män nu 1641skall
             han såes och är      16 tunnor
             Samma åker är intet inrächnat
             medh dhen andre.

(Karttext:)

Skarp engh
Sandjordh
Swartmylla
Godh hårdh waldh engh
Sandjord
Ålbäck gärde proxime
Scala Ullnarum