G1:17


(Rubrik:) Gräsgårdz sochn.

            Notarum Explicatio

A         Ekeby skattehemman 2, frälsehemman 1
       1.  Norregård frälsehemman 1.
            haffwer i byamåhl                       21 alnar
B.        Vthsäde                                       4 tunnor
C.        Engh till höö                               20 laß
       2.  Ibidem skattehemman    1.
            haffwer i byamåhl                       33 alnar
B.        Vthsäde                                       6 1/2 tunna
C.        Engh till höö                               28 laß
       3.  Södergården skattehemman 1
            haffwer i byamåhl                       18 alnar
B.        Vthsäde                                        3 1/2 tunna
C.        Engh till höö                               16 laß
            haffwer och en vthjord widh
            Ößby och fins igen folio 101

(Karttext:)

Lunda gärde proxime.
Scala ullnarum.

1 10 skrivet med annat bläck, förmodligen av annan hand ms