G1:176


(Rubrik:) Runstens sochn1

            Notarum Explicatio.

             Söderbäck skatteheman 3
             Frälseheman                  1
             Crono vthjordh              1
             brukas till cronegården i Bråttårp
        1.  Wästergården skattehemman hafver i byamål     23 alnar
             Vthsäde                                                                8 tunnor
             Engh till höö                                                        40 laß
        2.  Ibidem skattehemman haffver i byamåhl              20 alnar
             Vthsäde                                                                7 1/2 tunna
             Engh till höö                                                        30 laß
        3.  Ibidem skattehemman haffver i byamål               33 alnar
             Vthsäde                                                              12 1/2 tunna
             Engh till höö                                                        50 laß
        4.  Ibidem frälsehemman hafver                               27 alnar
             Vthsäde                                                                9 tunnor
             Engh till höö                                                        45 laß
             Ibidem crono vthjorden haffver i byamål             11 alnar
             Vthsäde                                                                4 tunnor
             Engh till höö                                                        15 laß

             En watnqwarn går höst och wåhr och
             lyder till denne föreskrefne by.

(Karttext:)

Norrebäckz gärde proxime.
Swartmylla
Swartmylla
Hårdwaldz engh slätt.
Bråttårpz gärde proxime.

1 sochn korrigerat från häradt ms