G1:177


(Rubrik:) Alegudzrums häradh      Wickleby sochn.

            Notarum Explicatio.

             Lille Wickleby.
             Skatteheman                  3
             Cronoheman                  1
             Frälse vthjordh               1
        1.  Norregården skattehemman
            
haffwer i byamåhl         24 alnar
             Engh till höö                 30 laß
             Vthsädhe                       5 tunnor
        2.  Milangården skattehemman haffwer
             i byamåhl                     18 alnar
             Vthsädhe                       4 tunnor
             Engh till höö                 28 laß
        3.  Ibidem skattehemman 1
             Lijka stort vthi alle commodite-
             ter med norregården num. 1.
        4.  Södergården cronohemman 1
             haffwer i byamåhl         23 alnar
             Vthsäde                       5 tunnor
             Engh till höö                 30 laß
             Frälse vthjorden haffwer i bya-
             måhl                              5 alnar
             Vthsäde                       1 tunna
             Engh till höö                   6 laß
        5.  Dhenne deel och plan
             kommer Wickelby präste-
             gårdh till och drager
             höö                                2 laß

(Karttext:)

Stora Wickelby gärde näst till på denne sijdan.
Godh engh med ekeskogh ibland
Swartmylla.
Godh slätt engh.
På denne sijdan gräntzar Stora Fröby gärde näst in till
Fröby gärde proxime.