G1:178-179


(Rubrik:) Allgudz rums häradt.

            Notarum Explicatio.

             Stora Fröö skatteheman 8
             cronoheman                   2
        1.  Norregården skattehemman hafver i byamål    15 alnar
             Vthsäde                                                              8 1/4 tunna
             Engh till höö                                                      28 laß
        2.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål              9 alnar
             Vthsäde                                                              4 1/4 tunna
             Engh till höö                                                      20 laß
        3.  Än skattehemman lijka stort med numero 2.
        4.  Än skatteheman haffwer i byamål                     13 alnar
             Vthsädhe                                                            7 tunnor
             Engh till höö                                                      25 laß
        5.  Än skatteheman haffwer i byamåhl                    14 alnar
             Vthsäde                                                              7 1/2 tunna
             Engh til höö                                                       26 laß
        6.  Ibidem cronohemman haffwer i byamåhl          12 alnar
             Vthsäde                                                              6 1/2 tunna
             Engh till höö                                                      24 laß
        7.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål              8 alnar
             Vthsädhe                                                            4 tunnor
             Eng till höö                                                        16 laß
        8.  Södergården skattehemman haffwer i byamål   10 alnar
             Vthsäde                                                              5 1/4 tunna
             Engh till höö                                                      23 laß
        9.  Ibidem cronohemman är lijka stort vthi alle qvali-
             teter med cronohemman föreskrefne, num. 6.
      10.  Ibidem skattehemman hafver i byamåhl             11 alnar
             Vthsäde                                                              6 tunnor
             Engh till höö                                                      28 laß
      Notandum norregården, num. 1, haffwer vthiord
             i Stora Wickleby fol. 180
             Skattehemmanen num. 4 och num. 5 haffwe
             och vthiorder i samme by och finnes thär
             igen fol. 180.

(Karttext:)

Stora Wickelby gärde proxime
Scala ullnarum
Swartmylla.
Lille Wickelby gärde proxime.
Godh hårdwaldz engh medh ekeskogh.
Fröby gärde proxime.