G1:18-19


(Rubrik:) Gräsgårdz häratt      Gräsgårdz sochn.

            Notarum Explicatio

A.        Söderqwinnehgröth skattehemman    5.
                Vthjord   3.   Cronohemman           1.            här till är en vtjord
                                                                                      i Norre Quinnoh gröt, vide pag. 20.1
     2     1. Norregården skattehemman  1    här till är och en vtjord i Norra Quinnoh-
                haffwer i byamåhl                              15 alnar      gröth belägin, vide pag. 20.2   
B.            Vthsäde                                               3 1/4 tunna
C.            Engh till höö                                      16 laß
     3     2. Ibidem skattehemman haffwer i by    24 alnar         här till är jemwel en
B.            Vthsäde                                              5 1/2 tunna   vtjord uti Norra Quinnoh-
C.            Engh till höö                                       20 laß            gröt, vide pag. 20.3
     4     3. Ibidem skattehemman 1 hafver i bya 15 alnar
                lijka stort med norregården num. 1.
     5     4. Ibid. skattehemman lijka stort med num. 2.
     6     5. Ibid. cronohemman lijka stort med num. 3.
     7     6. Ibid. skattehemman lijka stort med num. 2.
                Ibid. skatte vthjord 1 lyder till sö-
                dergården i Gammalsbyn pag. 134
                haffwer i byamåhl                                4 alnar
B.            Vthsädhe                                            3/4 tunna
C.            Engh till höö                                        5 laß
                Ibid. frälse vthiord    1    lydher till
                norregården i Gräsgårdz kyrkioby      pag. 225
                haffwer i byamåhl                                9 alnar
B.            Vthsädhe                                             2 tunnor
C.            Engh till höö                                      10 laß
                Ibid. frälse vthiord    1    till Myllan-
                gården i Träby hafver i bya                  6 alnar        pag. 256
B.            Vthsädhe                                             1 tunna
C.            Engh till höö                                         7 laß

(Karttext:)

Scala ullnarum  
1 Denna anmärkning skriven med ljusare bläck, troligen av annan hand ms
2 Denna anmärkning skriven med ljusare bläck, troligen av annan hand ms
3 Denna anmärkning skriven med ljusare bläck, troligen av annan hand ms
4 pag. 13 skrivet med ljusare bläck, troligen av annan hand ms
5 pag. 22 skrivet med ljusare bläck, troligen av annan hand ms
5 pag. 25 skrivet med ljusare bläck, troligen av annan hand ms