G1:180

(Rubrik:) Wickelby sochn.

            Notarum Explicatio.

             Wickelby cronohemman              1 1/2
             Skattehemman                              4
             Frälsehemman                              2
             Skatte vthjorder                           2
             till skattehemman i Stora Fröö
             Än skatte vthjord                         1
             till Carleby.
             Crono vthjordh                            1
   N. 1.  Norregården cronohemman        1/2
             haffwer i byamåhl                       10 alnar
             Vthsäde                                       3 3/4 tunnor
             Engh till höö                               30 laß
        2.  Frälsehemman
            
haffwer inne medh sitt skiff-
             te en cronojord till                        5 alnar
             hwilken han brukar till
             frälsehemmanets tegh som och är 5 alnar,
             så alt ihop blifver 10 alnar lijka
             i qvaliteter medh dhet förste.
        3.  Skattehemman                             1
             haffwer i byamåhl                        23 alnar
             Vthsäde                                        8 1/2 tunna
             Engh till höö                                80 laß
        4.  Frälsehemman                              1
             haffwer i byamåhl                        21 alnar
             Vthsäde                                        7 1/4 tunna
             Engh till höö                                70 laß
        5.  Skattehemman                             1
             öde både medh hws och åker,
             haffwer i byamåhl                        14 alnar
             Vthsäde                                        5 1/2 tunna
             Engh till höö                                40 laß
        6.  Ibidem skattehemman                  1
             haffwer i byamåhl                        21 alnar
             Vthsäde                                        7 1/2 tunna
             Eng till höö                                  70 laß
        7.  Cronohemman                             1
             haffwer i byamål                         24 alnar
             Vthsäde                                       8 tunnor
             Engh till höö                                84 laß
        8.  Crono vthjordh                             1
             brukas till nu. <...> i Stora Fröö1
             haffwer i byamåhl                        12 alnar
             Vthsäde                                        4 1/4 tunna
             Eng till höö                                  40 laß
        9.  Skatteheman                                 1
             haffwer i byamåhl                        18 alnar
             Vthsäde                                        6 1/2 tunna
             Eng till höö                                  60 laß
             Plura inveniuntur in altera co-
             lumna sub numero <...>
      10.  Skatte och cronovthiord tåmpt
            
En skatte vthiordh till Nor-
             regården i Stora Fröö
             haffwer i byamåhl                          9 alnar
             Vthsäde                                        3 1/4 tunna
             Engh till höö                                30 laß
             Änn en skatte vthiord til Fröö
             haffwer i byamåhl                        13 alnar
             Vthsäde                                        4 1/2 tunna
             Engh till höö                                42 laß
             Änn en skattevthjord till Carlewij
             haffwer i byamåhl                          6 alnar
             Vthsäde                                        2 tunnor
             Eng till höö                                  20 laß
  N.11.  Wickelby prästegård.
             En hårffwa til prästegården, hwilken
             han haffwer med låff ifrå byen och
             nu 1641 lågh i träde och är            2 tunnorland
             Än en hårffwa om                          3 tunnorland
             med ett lijtet gärde som komer prä-
             stegården till och är eng om 10 laß höö.
             Wickelby kyrkia haffwer ingen präste-
             ståmm, vthan hafver warit annexa till Torslunda
             En äng här till finnes uti
             Carleved, pag. 182.2

(Karttext:)

Swanholmen, lyder till Wickelby kyrkia.
Karlewij gärde proxime.
Skarp engh.
Godh hårdwaldz engh.
Sandjordh
Sandiordh.
Hage
Ödhe
Wickelby kyrkia
Store Fröby gärde proxime.
På dhenne sijdan tager Lille Wickelby gärde wedh.

1 I marginalen NB giärde ms
2 En äng här till finnes uti Carleved, pag. 182 annan hand ms