G1:181


(Rubrik:) Torslunda sochn.

            Notarum Explicatio.

             Erichzöhr cronoheman                  7
             Frälseheamman                            5      al
             Alle föreskreffne hemmanen äro lijka stora
             i åker, engh och alle commoditeter.
             2 aff föreskrefne frälsehemmanen höra
             wälborne herr Johan Oxenstierna Axelson
             till.
             De andre 3 lyda till Stäfflöö.
             Vthsäde till hela byen                  65 1/2 tunna
             Vthsäde till hwarthera hemmanet   5 1/2 tunna
             Engh till hwarthera hemmanet       20 laß
             En cronones engh kallas gärdesmarken
             om höö                                     100 laß
             En engh till Färiestaden om hö     10 laß

(Karttext:)

Rånsbeckz gärde proxime.
Swartmylla.
Carlewedh gärde proxime.
Scala ullnarum