G1:185


(Rubrik:) Torslunda sochn.

            Notarum Explicatio.

             Skogzby skattehemman                        <5>
             Cronoheman                                         <1>
             Frälseheman                                          <2>
             Jordh till Torslunda prästegårdh
             här i Skogzby.
        1.  Norregården skattehemman                   1
             haffwer i byamåhl                                  35 alnar
             Vthsäde                                                15 1/2 tunna
             Engh till höö                                          30 laß
             Föreskrefne skattehemman haffwer och kiöpt
             til skatte ett cronoheman i dhenne
             by som hwsen äro ruinerade på och
             brukas vnder föreskrefne skatteheman
             och haffwer i byamåhl                           10 alnar
             Vthsäde                                                  4 1/2 tunna
             Engh till höö                                            7 laß
        2.  Ibidem skattehemman hafver i byamål  15 alnar
             Vthsädhe                                                6 1/2 tunna
             Engh till höö                                            8 laß
             Föreskrefne skattehemman nu. 2 hafver och en skat-
             te vthiordh i Torslunda by, fol. <188>
        3.  Ibidem cronohemman
             hafwer i byamåhl                                   24 alnar
             Vthsädhe                                              10 1/2 tunna
             Engh till höö                                          18 laß
        4.  Ibidem skattehemman
             haffwer i byamål                                    15 alnar
             är lijka stort medh nu. 2.
             En hårffwa till föreskrefne
             skattehemman, nu. 4, om                       1 1/2 tunneland
             sampt höö                                               3 laß
        5.  Än skatteheman,
            
lijka stort medh nu. 3.
        6.  Ibidem frälsehemman
             hafwer i byamåhl                                   12 alnar
             Vthsädhe                                                5 1/4 tunna
             Engh till höö                                            7 laß
        7.  Ibidem skattehemman
             lijka stort medh nu. 3 och nu. 5,
             plura in altera columna
        8.  Södergården frälsehemman
             haffwer i byamåhl                                  20 alnar
             Vthsädhe                                                9 tunnor
             Eng till höö                                            14 laß
             Torslunda prästegårdh hafver
             här i byamåhl                                         15 alnar
             Vthsädhe                                                6 1/2 tunna
             Engh till höö                                            8 laß

(Karttext:)

Här tager Torslunda gärde wedh.
Scala ullnarum.
Hårdwaldz engh.
Kallsta gerde proxime.
Swartmylla
Jgenla<g>dh åker, hafver legat igen vthi 6 åhr.
Hårdwaldz engh.