G1:186-187


(Rubrik:) Torslunda sochn.

            <Notarum Explicatio.>

             Ransbeck cronohemman                                  5
             Skattehemman                                                 1
             Crono vthjord 1 till Kråketårp,
             frälse vthjord   1
        1.  Norregården cronohemman hafver i byamål    5 alnar
             Vthsäde                                                            5 tunnor
             Engh till höö                                                    14 laß,
             haffwer och ett annat skiffte
             i Kråketårp och hafver thär vthi
             byamåhl                                                          12 1/21 aln
             Vthsäde                                                            9 1/2 tunna
             Engh till höö                                                    28 laß
        2.  Ibidem cronohemman haffver i byamåhl
            
här hema i Ransbäck                                       10 alnar
             Vthsäde                                                          10 tunnor
             Engh till höö                                                    25 laß
             hafver intet i Kråketårp.
        3.  Ibidem skattehemman hafver                          15 alnar
             Vthsäde                                                          15 tunnor
             Engh till höö                                                    40 laß
        4.  Ibidem cronohemman hafver                            4 alnar
             Vthsäde                                                            4 tunnor
             Engh till höö                                                    12 laß
             Föreskrefne cronohemman, num. 4, haffwer och
             åker och engeskiffte i Kråketårp,
             lijka stort med norregården, num. 1.
        5.  Ibid. i Ransbäck cronohemman
             haffwer i byamåhl här hema
             lijka med norregården, sammaledes
             och lijka i Kråketårp.
        6.  Södergården cronohemman haffver i byamål 13 alnar
             Vthsäde                                                          13 tunnor
             Engh till höö                                                    35 laß
        7.  Kråketårp hafver här i byamål                          8 alnar
             Vthsäde                                                            8 tunnor
             Engh till höö                                                    20 laß
             Än en frälse vthjordh haffwer
             i byamåhl                                                          3 alnar
             Vthsäde                                                            3 tunnor
             Engh till höö                                                    10 laß
             Öde åker i Kråketårp                                        8 tunnorland

(Karttext:)

Skarp engh och ö<d>he, full medh ekeskog
Kråketårp.
Ödhe åker.
Swarth mylla.
Erichzörs gerde proxime.
Scala ullnarum

1 12 1/2 som det synes ms