G1:188


(Rubrik:) Allgudzrums häratt

            Notarum Explicatio.

             Arnetårp skattehemman
             Frälseheman                                                     2
             Frälse vthjordh                                                 1
        1.  Norregården skattehemman hafver i byamål    6 alnar
             Vthsädhe                                                          5 tunnor
             Engh till höö                                                    20 laß
        2.  Millangården frälsehemman, wälborne herr Lars
             Sparres, hafver i byamåhl                                  7 alnar
             Vthsäde                                                            6 tunnor
             Engh till höö                                                    25 laß
        3.  Ibidem frälsehemman södergården
             till wälborne Päder Michelson Hammer-
             sköldh, hafver i byamåhl                                  13 alnar
             Vthsäde                                                          11 tunnor
             Engh till höö                                                    30 laß
             Föreskrefne frälsehemman num. 3 hafver en vthiordh
             i Biörnehufde, folio 194.
             Än en litten frälse vthjord, wälborne
             herr Nils Biälkes hafver i byamål                       2 alnar
             Vthsäde                                                            1 1/2 tunna
             Engh till höö                                                      6 laß

(Karttext:)

Tweta gärde proxime.
Moo jordh
Tämmelig godh hårdwallß engh och ähr medh eekeskogh jblandh.