G1:189


(Rubrik:) Torslunda sochn.

            Notarum Explicatio

             Täffwersrum skattehemman             1
             Cronoheman                                    2
        1.  Wästergården skattehemman haffwer
              i byamåhl                                       28 alnar
             Vthsäde                                          12 tunnor
             Engh till höö                                    35 laß
        2.  Millangården cronohemman hafver 18 alnar
             Vthsäde                                            8 tunnor
             Engh till höö                                    30 laß
        3.  Cronohemman ödhe att thär är intet huus
              på, hafver i byamåhl                       20 alnar
             Vthsäde                                            9 tunnor
             Engh till höö                                    25 laß
             är lagt till tw heman och thär igenom
             är bleffwet ödhe.

(Karttext:)

Swartmylla
Hårdwaldz engh
Örjordh
Scala ullnarum.
På denne sijdan tager Kåtårpz gärde <wedh>.