G1:190-191


(Rubrik:) Allgudzrums häratt      Forslunda sochn.

            Notarum Explicatio.

             Kallsta skattehemman    6
             alle lijka stora vthi åker engh och alle
             qvaliteter vndantagandes östergården,
             signerad num. 1, haffwer en lijten cro-
             no vthjord inne med sigh om 3 alnar.
        1.  Östergården haffwer i byamåhl medh cro-
             no vthjorden                                    21 aln
             Vthsäde                                          10 3/4 tunna
             Engh till höö                                    45 laß
        2.  Skattehemman haffwer i byamåhl    18 alnar
             Vthsäde                                            9 1/2 tunna
             Engh till höö                                    40 laß
  3,4,5,6  äro alle lijka stora vthi allle qvaliteter
             medh num. 2.
             Vthi dhenna by är grundh jordh medh
             bärg straxt vnder i både gärden.

(Karttext:)

Jngefredzsten
Skogzby gärde proxime
Hårdwaldz engh.
Beteswaldh
Lesta gerde proxime
Örjordh.
Scala ullnarum.