G1:192


(Rubrik:) Torslunda sochn.

            Notarum Explicatio

             Leesta skattehemman  4.
             Lijka stora vthi åker
             och engh och alle qvali-
             teter.
             Vthsäde till hwarthera
             hemanet åhrligen         6 3/4 tunna
             Engh till höö hwar åhrligen
                                                45 laß
             J gerden är både swartmylla,
             lerjordh och grundh åker,
             dock godhe sädesheman.

(Karttext:)

Musholmen
Jngefredhsten, ett råmärke, skilier 3 häradher åth.
Mååse
J förrtijden haffwer här warit en gata til åthskillnat emillan Kalsta och Leesta.
Örjordh
Swartmylla
Skarp hårdwaldz engh.