G1:193


(Rubrik:) Torslunda sochn.

            Notarum Explicatio

             Tweta skattehemman  2, lijka stora i
             åker, engh och alle qvaliteter.
             Vthsäde till hwarthera hemanet 9 1/2 tunna
             Engh till hwarthera hemanet      30 laß
             Beteshage.
             Träde och igenlagd åker i lyckorna 2 tunnorland,
             dhen andre war sådd 1641.

(Karttext:)

Biörnehuffda gärde proxime
Hönsetårpz1 gärde proxime
Swartmylla
Tompt
Tåmpt
Hage
Träde
Arnetårpa gärde proxime
Scala ullnarum.

1 Hönsetårpz korrigerat från Hös som det synes ms