G1:194-195


(Rubrik:) Torslunda sochn.

            Notarum Explicatio

             Biörnhwffda skattehemman  <...>
             Cronoheman                        <...>
             Frälseheman                         <...>
             Frälsevthjordh                      <...>
             Skatte vthjordh                     <...>

        1.  Norregården skattehemman 1 hafver i byamål    24 alnar
             Vthsäde                                                                8 3/4 tunna
             Engh till höö                                                        70 laß
             Vthsäde i hårffworne löper på honom                    4 tunnor

        2.  Ibidem skattehemman  hafver i byamåhl            25 alnar
             Vthsäde i gärdett                                                   9 tunnor
             Vthsäde i hårffwerne                                              5 tunnor
             Engh till höö                                                        73 laß

        3.  Ibidem cronohemman haffwer i byamål               10 alnar
             Vthsäde i gärdett                                                   3 3/4 tunna
             På hårffwerna                                                        1 3/4 tunna
             Engh till höö                                                        30 laß

        4.  Ibidem cronohemman ljka stort vthi alle facul-
            
teter medh nästföreskrefne cronohemman num. 3.

        5.  Ibidem cronohemman 1/2 hafver i byamål             9 alnar
             Vthsäde i gärdett                                                   3 1/2 tunna
             J hårffwerne pro qvota löper                                  1 1/2 tunna
             Engh till höö                                                        28 laß

        6.  Ibidem frälsehemman, wälborne herr Johan
             Oxenstierna Axelsons, hafver i byamål                12 alnar
             Vthsäde i gerdet                                                   4 1/4 tunna
             På hårffwerna                                                       2 tunnor
             Engh till höö                                                        35 laß

        7.  Ibidem skattehemman haffwer i byamåhl             23 alnar
             Vthsäde i gärdet                                                   8 1/2 tunna
             På hårffwerne                                                       4 tunnor
             Engh till höö                                                        68 laß

        8.  Ibidem skattehemman hafver                                16 alnar
             Vthsäde i gärdett                                                   6 tunnor
             På hårffwerne                                                        2 3/4 tunna
             Engh till höö                                                         <...>

        9.  Ibidem skattehemman haffwer i byamåhl
            
lijka medh nästföreskrefne skattehemman och
             är fördenskuldh lijka stort, män
             dhetta hemmanet rådher intet
             i hårffwerne vthan i en nu. 9 signata.

      10.  Ibidem skattehemman haffver i byamål               20 alnar
             Vthsäde i gärdett                                                   7 1/4 tunna
             På hårffwerna                                                        2 1/2 tunna
             Engh till höö                                                           41

      11.  Denne vthyordh lyder til
            
nårre gården2 i Ränßbeck
            
Vthßede                                                                 1 3/8 tunnor

             Ibidem en skattevthiordh
             lyder till östergården nu. <...>
            
i Torslunda, hafver i byamål                                    12 alnar
             Vthsäde i gärdett                                                     4 tunnor
             På hårffwerna                                                          2 tunnor
             Engh till höö                                                             <...>

             Ibidem frälsevthjord                                                 1
             brukas till östergården                                              
             i Annertårp, hafver i byamål                                    18 alnar
             Vthsäde i gärdet                                                      6 3/4
             På hårf<fwer>ne                                                  3 tunnor                                                                  
                 Engh  

(Karttext:)

Skarp engh och är medh eekeskog jblandh.
Mölstårpz gärde proxime.
Swartt mylla.
Träde <1>641
Träde <1>641
Arnetårpz gärde proxime.

            Notandum          
              
                 Denne
åker kommer norre-
            gården i Ransbäck till och såes
            dhär på                         7/8 tunna  
            och giör dherföre särdeles skatt
            Ransbäck fins igen fol. <186-187>             


1 4 tillskrivet med blyerts ms
2 garden ms
3 Ordet inte helt tydligt i sidskarven ms