G1:197


(Rubrik:) Torslunda sochn.

             Kåtårp skattehemman        3.
             Skatte vthjordh                   1.
             Crono vthjordh                   1.
          
             Wästergården skattehemman
             hafwer i byamåhl                 7 alnar
             Vthsädhe                            1 1/2 tunna
             Engh till höö                      20 laß
             Hafwer och en vthiordh i Tors-
             lunda kyrkioby och fins thär igen
             folio <196>.
            
             Millangården skattehemman
             hafwer i byamåhl               22 alnar,
             hafver och en crono vthiordh som han
             och brukar och ähr            10 alnar
             Vthsädhe i hoop på bådhe   6 3/4 tunna
             Engh till höö                      30 laß
            
             Östergården och skattehemman
             hafver i byamåhl                32 alnar,
             är fördenskuldh lijka i alle qvalite-
             ter medh millangården.
            
             Skatte vthiordh 1, lydher till
             östergården i Torslunda, num. 3,
             och hafver i byamåhl         13 alnar
             Vthsädhe                            2 1/2 tunna
             Engh till höö                      11 laß.

(Karttext:)

Suartmylla
Suartmylla
Täffwersrums gerde proxime
Slett engh
Suartmylla
Torslunda gärde proxime
Denne engh är godh hårdwaldz och är dhenne plan mäst medh ekeskog.