G1:199


(Rubrik:) Allgudzrums sochn.

            Notarum Explicatio

             Hönsetårp skattehemman 2, lijka stora
             vthi alle qvaliteter.
             Vthsäde till hwarthera hemmanet      10 1/2 tunna
             Engh till höö                                     20 laß
             Engen är wäl stor, män swåra skarp
             waldh.

(Karttext:)

Törnebåttz gärde proxime
Skarp odugeligh engh.
Swartmylla
Beteshage.
Biö<r>nehåffde gärde proxime
Tweta gärde proxime
Scala ullnarum.