G1:20


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt            Notarum Explicatio.

A          Norre Qwinnehgröth skattehemman 1
             Skatte vthjorder   2   till Söderqwinnos-
                                                              grööt1
                
Crono vthjordh    1   till Säby.2
        1.  Skattehemmanet hafver i byamåhl    48 alnar
B          Vthsäde                                             7 tunnor
C.         Engh till höö                                     20 laß
             Ibidem skatte vthjordh   1 ligger till den
             norreste gården i Söderqwinnehgröth
             och haffwer i byamåhl                      15 alnar
B.          Vthsädhe                                         2 1/4 tunna
C.          Engh till höö                                    10 laß
              Ibidem skatte vthjord 1 ligger till
              num. 2 i Söderqwinnehgröt.
              haffwer i byamåhl                            18 alnar
B.          Vthsädhe                                         2 1/2 tunna
C.          Engh till höö                                    12 laß
              Ibidem crono vthi   1 till Säby i Seger-
              sta sochn, är lijka stoor med dhen förste vth
              jorden som hafver i byamåhl 15 alnar

(Karttext:)

Hårdwalsengh.
Swartmylla.1 Härefter tillagt pag. 18 i annat bläck, troligen av annan hand ms
2 Härefter tillagt pag. 33 i annat bläck, troligen av annan hand ms