G1:203


(Rubrik:) Allgudzrums sochn.

            Notarum Explicatio

             Jolatårp skatteheman                                          4.
             Crono vthjord                                                    1.
             Skatte vthiord                                                     1.

        1.  Norregården skattehemman hafver i byamål    12 alnar
             Vthsäde                                                              8 1/2 tunna
             Engh till höö                                                      30 laß

        2.  Lunden skattehemman hafver i byamål             16 alnar
             Vthsädhe                                                          11 1/2 tunna
             Engh till höö                                                      40 laß

        3.  Än skattehemman är lijka stort vthi
             alle qvaliteter medh num. 1.

        4.  Södergården skattehemman hafver i byamål    14 alnar
             Vthsäde                                                            10 tunnor
             Engh till höö                                                      36 laß

             Ibidem en cronovthiordh, brukas
             till skattehemman i denne by num. 3,
             hafwer i byamåhl                                                 5 alnar
             Vthsädhe                                                            3 1/2 tunna
             Engh till höö                                                      13 laß

             Än en skatteuthjordh till wä-
             stergården i Öffwertårp
             haffwer i byamåhl                                                5 (?) alnar
             Vthsädhe                                                            3 1/2 tunna
             Eng till höö                                                         13 laß

             Trädesåker i dhenne by
             som på någre åhr är igen-
             lagd till                                                                2 1/2 tunna

(Karttext:)

Scala ullnarum.
Hårdwaldz engh.
Öhrjordh.
Swartmylla
Hårdhwaldz engh.
Träde
Träde
Träde