G1:206


(Rubrik:) Allgudzrums häratt

            Notarum Explicatio.

             Öffwertårp skattehemman    2
             Skatte vthjorder                    5.
        1.  Wästergården skattehemman hafver i byamål    10 alnar
             Vthsäde                                                                2 1/2 tunna
             Engh till höö                                                        35 laß
        2.  Östergården skattehemman 1 hafver i byamål     15 alnar
             Vthsäde                                                                4 tunnor
             Engh till höö                                                        40 laß
             Ibidem en vthjord till östergården i Gillesät-
             tra hafver i byamåhl                                               5 alnar
             Vthsäde                                                                1 1/2 tunna
             Engh till höö                                                        16 laß

             Vthjord til Nils Kåls gårdh i Brostorp,
             haffwer i byamåhl                                                10 alnar
             Vthsäde                                                                2 1/2 tunna
             Engh till höö                                                          5 laß

             Oluff Nilson i Holmetårp en vthiord
             hafwer i byamåhl                                                   8 alnar
             Engh till höö                                                          9 laß
             Vthsäde                                                                2 tunnor

                   Effterskreffne haffwe i engen
                      och intet i åkeren, nämbligen
             Jöns Torstensson i Holmetårp och Jöns
             Päderson ibid. ihop bådhe                                     5 laß

             Nils Kål i Brostorp haffwer i dhenne byes engh
             4 teger och får thär höö                                        3 laß.

        1.  Wästergården haffwer och en vthiordh i Jole-
              tårp om 5 alnar, hwilken finnes igen på
              Joletårpz afrijtningh folio 203.

(Karttext:)

Gillsättra gärde proxime
Swartmylla
Hårdhwaldz engh.