G1:208-209


(Rubrik:) Glömminge sochn

            Notarum Explicatio

             Gillesättra skattehemman       6.
             Crono vthjorder                     2.

        1.  Östergården skattehemman hafver i byamål    17 alnar
             Vthsäde                                                            6 1/2 tunna
             Engh till höö                                                     30 laß
        2.  Ibidem skattehemman haffwer i byamål           25 alnar
             Vthsäde                                                           10 tunnor
             Engh till höö                                                     45 laß
        3.1 Ibidem skattehemman haffwer i byamål           23 alnar
             Vthsäde                                                             9 1/2 tunna
             Engh till höö                                                     40 laß2
        5.  Ibidem skattehemman hafver i byamåhl            14alnar
             Vthsäde                                                             5 tunnor
             Engh till höö                                                     20 laß
        6.  Ibidem skattehemman haffver i byamåhl           16 alnar
             Vthsäde                                                             6 tunnor
             Engh till höö                                                     20 laß
        7.  Wästergården skattehemman haffver i byamål 34 alnar
             Vthsäde                                                           14 tunnor
             Engh till höö                                                     50 laß

             Ibidem crono vthjord 1 hafver i byamål             3 alnar
             Vthsäde                                                             1 1/2 tunna
             Engh till höö                                                       6 laß

             Än en crono vthjord haffwer i byamål                5 alnar
             Vthsäde                                                             2 1/2 tunna
             Engh till höö                                                       7 laß

  NB 4.  Ibidem skattehemman haffwer i byamåhl         24 alnar
             Vthsäde                                                           10 tunnor
             Engh till höö                                                     26 laß3

(Karttext:)

Swartmylla.
Öffwertårpz gärde proxime.
Scala ullnarum.

1 3 korrigerat från 4 och i motstående marginal tillagt NB 3 ms
2 Härefter tillagt i vänstermarginalen infra NB 4 ms
3 Härefter tillagt av annan hand här till är en utjord i Öfvertorp pag. 206 ms