G1:21


(Rubrik:) Gräsgårdz sochn.            Notarum Explicatio.

A.         Torn cronoheman   1/4.
B.         Vthsädhe                3 tunnor
C.         Engh till höö           10 laß
             Till samma heman brukas och
             en crone vtjordh i Gammelsby
             belägen, hwilkens qvalitet fins
             igen wijdare på Gammalsby aff-
             rijtningh folio 13.

(Karttext:)

Mare Ballticum.
Gräsgårdz hampn.
Hårdwaldz engh
Scala ullnarum