G1:215


Jordetorp
Öland södre mote<t>
Algutzrums hära<d>1
och
sockn.

Denne charta med tvenne föliande är vidh jnvent 1701
utskurne uhr Callmare lähns böcker och här insatte den
4 aprill anno 1701.

(Härefter två senare kartor som ej transkriberats)

1 Endast mote och hära synligt i bladets övre marginal ms