G1:22-23


            Notarum Explicatio.

A.         Mæelsta skattehemman    2.      Frälsehemman    2. Lijka stora.
             Cronohemman    2 haffwa.
    1.      Norregården crono 1/2 haffwer i byamål            18 alnar
B.          Vthsäde                                                             5 1/2 tunna
C.          Engh till höö                                                       24 laß
    2,3     Ibidem frälsehemman 2, wälborne herr Johan Oxenstiär-
              na Axelsons.
             Hwar haffwer i byamåhl                                      24 alnar
B.          Vthsäde till hwarthera hemmanet                         7 1/2 tunna
C.          Engh till höö hwar                                              33 laß
    4.       Ibidem skattehemman 1/2 haffwer i bya            12 alnar
B.          Vthsäde                                                             3 1/2 tunna
C.          Engh till höö                                                       18 laß
    5.       Ibidem skattehemman 1 haffwer i byamål          31 alnar
B.          Vthsäde                                                             9 1/2 tunna
C.          Engh till höö                                                       36 laß

    6.       Ibidem södergården crone 1/2 hafver                 24 alnar,
              lijka stort med ett thera af frälsehemmanen nu. 2
              och numero 3.

D.          Gräsgårdz kyrkioby frälsehemman 3.
              Prästegårdh    1.
    1.       Norregården frälsehemman 1 haffwer i byamåhl 12 alnar               här till är en utjord i Södre-
B.          Vthsäde                                                             3 1/2 tunna           quinnoh gröt, vide pag 18.1
E.           Engh till höö                                                      18 laß
    2.       Ibidem frälsehemman 1 haffwer i byamåhl         23 alnar
B.          Vthsädhe                                                           6 3/4 tunna
E.           Engh till höö                                                      30 laß
    3.       Ibidem frälsehemman 1, lijka stort som num. 2.

    4.       Prästegården haffwer i byamåhl                          14 alnar
B.          Vthsädhe                                                            3 3/4 tunna
G.          En wreet till prästegården enskijlt                        1 1/2 tunna
E.          Engh till höö                                                        20 laß
             En vthjordh i Gammalsby om 2 tunnorland sampt eng om höö
             3 laß lyder och till prästegården, hwilken wijdare fins
             igen  fol. 132

(Karttext:)

Gammalsby gärde proxime.
4 1/2
41.
4 1/2
Swartmylla
Hårdwaldz engh.
Råsten
Mare Ballticum
Qwinnesgrötz gärde proxime
NB.
Råsten
Ößby gärde proxime.
Scala ullnarum.

2 Detta skrivet med ljusare bläck, förmodligen av annan hand ms
2 13 skrivet med ljusare bläck, förmodligen av annan hand ms