G1:25


(Rubrik:) Segersta sochn.

            Notarum Explicatio.

A         Träby skattehemman    2.
            Frälsehemman    1/2 till wälborne herr Johan
            Oxenstiärna                                                    här till finnes en utjord i Södre
            Skatte vthjordh    1 till Solberga                      Quinnegröth
                                                                                  vide pag 18
    1.     Norregården skattehemman haffwer             35 alnar
B.         Vthsäde                                                         9 tunnor
C.         Engh till höö                                                 22 laß
    2.      Södergården skattehemman haffwer i bya    38 alnar
B.         Vthsäde                                                       10 tunnor
C.         Engh till höö                                                 25 laß
    1, 2.  Föreskrevne skattehemman haffwa en crono vthjordh                     NB
             inne med sine åkrer som haffwer hafft förr
             i byamåhl 23 alnar och tåmpten thär till
             finnes ännu igen och är noterat num. 2.
    3.      Ibidem frälsehemman haffwer i byamål         12 alnar
B.         Vthsäde                                                        3 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                                 21 laß

            Notarum Explicatio.

             Ibidem skatte vthiorden
             till Solbärga hafver i byamål                         10 alnar
B.         Vthsädhe                                                      2 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                                  9

(Karttext:)

Solberga gerde proxime.