G1:26-27


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt.      Segersta sochn.

            Notarum Explicatio.

A         Segersta kyrkioby.
            Skattehemman    3.   Cronohemman  1.
    1.     Norregården skattehemman                1.
            haffwer i byamåhl                                        24 alnar
B         Vthsädhe                                                    7 1/2 tunna
C         Engh till höö                                                26 laß
    2.     Ibid. cronohemman 1 hafver                      12 alnar
B.        Vthsädhe                                                     3 1/2 tunna
C.        Engh till höö                                                14 laß
    3.     Ibidem skattehemman 1 haffver                  26 alnar
B.        Vthsädhe                                                     8 1/4 tunna
C.        Engh till höö                                                28 laß
    4.     Ibidem skattehemman 1 hafver                   29 alnar
B.        Vthsädhe                                                     9 1/4 tunna
C.        Engh till höö                                                31 laß
    5.     Segersta kyrkia

            Notarum Explicatio.
 
6.         Klockaregården ibidem cronohemman   1/4
D         Vthsäde                                                  4 1/2 tunna
E          Engh till höö                                            10 laß.

(Karttext:)

Swartmylla
Mare Ballticum
Scala ullnarum