G1:29


(Rubrik:) Segersta sochn.

            Notarum Explicatio

           Medelby tårp. Skatte vthjord    2   till
           södersta gårderne i Medelby. pag. 30
             
Skatte vthjord ibid.    2   till Skärlåff.
           Ibidem crono vthjord 1 till Kastellösa
           prästegårdh
    1.    Skatte vthj haffwer i byamåhl          24 alnar
A        Vthsäde                                           1 tunna
B.       Engh till höö                                    26 laß
    2.    Skatte vthjord hafwer i byamåhl      40 alnar
B.       Vthsädhe                                        1 1/2 tunna
C.       Eng till höö                                     30 laß
    3.    Skatte vthjord till Skärlåff hafver     17 alnar
B.       Vthsädhe                                        3/4 tunna
C.       Engh till höö                                    16 laß
    4.    Skatte vthjorden hafver i byamåhl   17 alnar
           Lijka stor vthi alle qvaliteter medh num. 3
    5.    Crono vthiorden till Skärloff hafver  10 alnar
B.        Vthsädhe                                        1/2 tunna
C.        Engh till höö                                    9 laß

            Notarum Explicatio

6.         Crono vthi till Kastellösa prä-
            stegårdh är lijka stor medh
            skatte vthjord num. 3 och 4.

(Karttext:)

Meleby gärde proxime.
Hårdwaldz engh.
Salt siön.
Segersta gärde proxime.
Scala ullnarum.

1 pag. 30 skrivet med ljusare bläck, förmodligen av annan hand ms