G1:30-31


            Notarum Explicatio

A.         Meleby skattehemman 5. Crone 1.
             Skatte vthjorder 4. Crono vthjordh 1.
       1.   Norregården skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                      23 alnar
B.         Vthsäde                                     6 1/2 tunna1
C.         Engh till höö                              34 laß
       2.   Ibidem cronehemman2
             haffwer i byamåhl                      20 alnar
B.         Vthsäde                                     5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                              30 laß
       3.   Ibidem skattehemman 1.
             Lijka stoor medh num. 1.
       4.   Ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                      35 alnar
B.         Vthsäde                                     9 3/4 tunna
C.         Engh till höö                              50 laß
       5.   Ibidem skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                      13 3/4 alnar
B.         Vthsäde                                     3 1/2 tunna
C.         Engh till höö                              17 laß
       6.   Ibidem skatte 1            hafver   10 alnar
B.         Vthsäde                                     2 1/2 tunna
C.         Engh till höö                              15 laß

    Ibidem. Skatte vthjorder 3 lijka
    stora lyda till Skärlåff, hwar
    haffwer i byamåhl            10 alnar
B Vthsäde till hwar vthi        2 1/2 tunna
C Engh till höö                     15 laß
    Än en skatte vthjord till söder-
    gården i Skärlåff hafver    7 1/2 alnar
B.         Vthsäde                                     1 1/2 tunna
C.         Engh till höö                               9 laß
             Ibidem crono vthjord haffuer     10 alnar
B.         Vthsäde                                     2 1/2 tunna
C.         Engh till höö                               15 laß
             Samma crono vthjordh brukar Pär
             Månson och Matz Nilson i bemälte Skär-
             låff.

(Karttext:)

Mare Ballticum
Hårdwaldz engh
Scala ullnarum
Emillan dhenne holma och landet är gott ålafiske sampt annat gott fiske
Salt siön.
Här till är en vtjord uti Meleby torp, vide p. 29.3
Swartmylla.
Segersta tårpz gärde proxime.

1 tln, troligen korrigerat från aln ms
2 Troligen korrigerat från skattehemman ms
3 Denna anmärkning troligen annan hand ms