G1:33


(Rubrik:) Segersta sochn.

            Notarum Explicatio

A.         Säby skattehemman 4. Cronohemman 2
        1.  Norregården hafver i byamål                  30 alnar                     här till är och en
B.         Vthsäde                                                  5 1/2 tunna                utjord belägen i
C.         Engh till höö                                            18 laß                       Ösby, vide inscri-
        2.  Ibidem cronohemman 1 hafver i byamål 18 alnar                    ptionem ejusdem
B.         Vthsäde                                                  3 1/2 tunna                pag 13.
C.         Engh till höö                                            10 laß                        item 2 wthjordar
        3.  Ibidem skattehemman haffwer                41 alnar                     uti Norra Quinnoh-
B.         Vthsäde                                                  7 1/2 tunna                gröt pag 20.1
C.         Engh till höö                                            24 laß2
        4.  Ibidem cronohemman haffwer                31 alnar
B.         Vthsäde                                                  5 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                            19 laß
        5.  Ibidem skattehemman haffwer i by         46 alnar
B.         Vthsäde                                                  8 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                            26 laß
        6.  Ibidem skattehemman hafver i by           33 alnar
B.         Vthsäde                                                  5 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                            20 laß
             Föreskrivne byes engh är swåra skarp och
             illak och derföre dhe så lijtet höö.
D.         En hårffwa ligger i linda, lyder till
             hela byen.

(Karttext:)

Skarp jordh och waldh.
Lerjordh.
Saltsiön. Östersijdan om Öhlandh.
Scala ullnarum.

1 Dessa marginalanteckningar troligen annan hand ms.
2
alnar ms