G1:34-35


(Rubrik:) Gräsgårdz häradt.      Segersta sochn.1

            Notarum Explicatio.

A          Öffwer Segerstadh. Skattehemman      3
             Cronohemman 1. Skatte vthjordh 1.
             Frälse vthjordh 1, brukas till söder-
             gården i Skärlåff. Folio 106.2
        1.  Norregården skatte hafver i bya-
             måhl                                                     20 alnar
B.         Vthsäde                                                10 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                          24 laß
        2.  Ibidem skatte hafver i byamåhl             31 alnar
B.         Vthsäde                                                15 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                          40 laß
        3.  Ibidem skatte haffwer i byamål             26 alnar
B.         Vthsäde                                                12 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                          34 laß
        4.  Ibid. cronohemman hafver i byamål     12 alnar
B.         Vthsäde                                                5 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                          18 laß
        Ibid. skattevthjord till Neder Segerstadh
             num. 3 hafuer i byamål                          6 1/2 aln
B.         Vthsäde                                                3 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                          8 laß
             Frälse vthiorden hafver i by                   4 alnar
B.         Vthsäde                                                2 1/4
C.         Engh till höö                                          6 laß

             Till dhenne föreskrivne by är synnerligit gott
             fiskewatn straxt nedan för engen.

(Karttext:)

Råsten
NB
Råsten
Meleby tårps ägor proxime.
Hårdwaldz engh.
Saltsiön östersijdan om Öhlandh
Swartmylla.
Scala ullnarum               
1 Ovanför rubriken, troligen annan hand: afmätt 1641. Ambjörn Larsson.
2 Folio 106 troligen annan hand ms