G1:38-39


            Notarum Explicatio.

A          Lundby. Skattehemman 4. Cronovthjord 1.
        1.  Norregården skattehemman 1.
             haffwer i byamåhl                                      48 alnar
B.         Vthsäde                                                    8 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                              40 laß
        2.  Ibidem skattehemman 1 hafver i byamål      15 alnar
B.         Vthsäde                                                     2 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                              12 laß
        3.  Ibidem skattehemman 1 hafver i byamål   45 alnar
B.         Vthsäde                                                     7 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                              36 laß
             Ibid. skattehemman 1 hafver i byamål      39 alnar
B.         Vthsäde                                                     6 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                              26 laß
             Ibidem cronovthjordh brukas till Swij-
             boda, haffwer i byamåhl                            18 alnar
B.         Vthsäde                                                     3 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                              13 laß

(Karttext:)

Scala ullnarum